Alkoholizm – jak rozpoznać chorobę alkoholową

Alkoholizm może zrujnować życie nie tylko osoby uzależnionej, ale i jej rodzinie czy otoczeniu. Choroba w pierwszej fazie jest ciężka do rozpoznania. Jednak im szybciej zostanie wykryta, tym większe szanse, że wyrządzi mniejsze szkody w organizmie człowieka.

Czym jest alkoholizm?

Alkoholizm jest psychicznym i fizycznym uzależnieniem od alkoholu – silnej substancji chemicznej, która pozornie wpływa na polepszenie samopoczucia, jednak niekorzystnie wpływa na zdrowie. Jest to przewlekła choroba, stale postępująca i potencjalnie śmiertelna. Wiąże się ona z kompulsywnym i nadmiernym spożywaniem wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych. Przede wszystkim charakteryzuje się utratą kontroli nad przyjmowaną ilością tej substancji. Co prowadzi do upośledzenia funkcjonowania w społeczeństwie, obniżenia jakości życia i licznych ciężkich skutków zdrowotnych.

Co może być przyczyną uzależnienia od alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu może być spowodowane różnymi czynnikami, na przykład:

  • czynnikami społecznymi (rola grupy społecznej, dostępności alkoholu, traktowanie alkoholu jako pocieszenie, środek łagodzący ból i cierpienie, wyzwalacz stresu);
  • czynnikami genetycznymi (dziedziczność może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka skłonności do alkoholizmu);
  • czynnikami psychologicznymi (uszkodzenie ośrodka przyjemności w układzie nerwowym, ucieczka przed skutkami zespołu abstynencyjnego, ukształtowanie się różnych patologicznych wzorców zachowań czy też współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych, nastroju i osobowości).

Alkoholizm może być również efektem nieprawidłowego procesu socjalizacji, nadmiaru obowiązków, wychowaniem w dysfunkcyjnej rodzinie czy też brakiem radzenia sobie ze stresem. skupnieruchomoscidom.pl

Alkoholik – cechy charakterystyczne i najczęstsze objawy uzależnienia

Charakterystyczne cechy alkoholika to przede wszystkim duża zmienność nastroju i nierówność poziomu wykonywania różnych zadań. Raz będzie on bardzo dokładny i rzetelny w tym co robi, a innym razem będzie zupełnie lekceważył to, czym się zajmuje w danej chwili. Głównym objawem uzależnienia jest dominacja potrzeby picia alkoholu nad wszelkimi pozostałymi wartościami i czynnościami. Alkoholik skutecznie odsuwa się od rodziny i znajomych czy też porzuca swoje hobby tylko po to, aby napić się alkoholu. Zazwyczaj robi to w samotności o każdej możliwej porze, robi to coraz częściej i w coraz większych ilościach. Pojawiają się takie objawy jak: głód alkoholowy, zwiększona tolerancja alkoholu, zespół abstynencyjny – wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenie rytmu serca, drżenie całego ciała lub drgawki. W kolejnej fazie pojawiają się psychozy alkoholowe i problemy z pamięcią.

Jakie wyróżnia się fazy rozwoju alkoholizmu?

Choroba alkoholowa dzieli się na następujące fazy:

  1. faza przedalkoholowa (jest to zazwyczaj picie towarzyskie, trwa około 2 lat, osoba uzależniająca się odczuwa coraz więcej pozytywnych cech picia: odstresowanie, uspokojenie, odprężenie, zrelaksowanie; wzrasta u niej tolerancja na alkohol, pojawia się coraz więcej okazji do napicia się);
  2. faza ostrzegawcza (zwiększa się koncentracja na alkoholu – szukanie okazji do wypicia, zaczynają pojawiać się luki w pamięci po spożyciu zbyt dużej ilości tego napoju, uzależniony zaczyna pić w ukryciu, tłumaczyć swoje picie i zapijać kaca alkoholem);
  3. faza krytyczna (uzależniony spożywa alkohol w celu złagodzenia objawów odstawiennych, nie ma on już żadnej kontroli nad piciem i zachowaniem po spożyciu; przestaje on panować nad emocjami, pogarsza się jego samopoczucie, pojawia się kac moralny, alkoholik przestaje o siebie dbać);
  4. faza przewlekła (uzależniony popada w ciągi alkoholowe, traci całkowicie kontrolę nad swoim nałogiem; pije w samotności, pojawiają się u niego zaburzenia psychiczne i konsekwencje zdrowotne, na przykład padaczka alkoholowa, otępienie alkoholowe, choroby somatyczne: marskość wątroby; zmniejsza się jego tolerancja na alkohol; jeśli nie zostanie mu udzielona pomoc terapeutyczna i medyczna, to zazwyczaj wszystko to skutkuje kalectwem lub śmiercią).

Alkoholizm – leczenie

Osoba mająca problem z alkoholem powinna podjąć się leczenia tego uzależnienia. Jest to długi i trudny proces, który rozpoczyna się od zdiagnozowania choroby i zaburzeń, które wynikły ze spożywania tej substancji. Następnie następuje między innymi detoksykacja, abstynencja, farmakoterapia, psychoterapia, terapia utrwalająca. Bardzo ważne jest tutaj to, żeby alkoholik miał świadomość podjętych czynności, ich konieczności i korzyści, jakie otrzyma po przeprowadzeniu całego leczenia, czyli powrót do normalnego funkcjonowania. Musi on wiedzieć, że jest uzależniony, że ten nałóg bardzo źle na niego wpływa i niezbędne jest podjęcie natychmiastowych kroków w celu uniknięcia zaburzeń psychicznych, zdrowotnych, czy nawet kalectwa lub śmierci.

Alkoholizm jest jednym z najczęstszych uzależnień występujących w Polsce. Ta choroba negatywnie wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale i psychiczne. Dlatego tak ważne jest jak najszybsze podjęcie kroków do walki z tym ciężkim nałogiem.

Oceń:
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]